Mediu

 Un capitol foarte important de urmărit pentru creşterea calităţii vieţii în comună Şelimbăr este politica de mediu. Astfel se impune o atitudine pro-activă a administraţiei publice în sensul iniţierii şi susţinerii actiunior de ecologizare a albiei râurilor, a zonelor de picnic, etc., acţiuni în care este de dorit, ca pe lângă O.N.G.-uri active în acest segment, să fie implicată şi populaţia comunei.

 Educarea cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, prin acţiuni de informare periodice, adresate celor mici şi precum şi celor mai vârsta, trebuie să facă permanent parte dintr-o strategie de dezvoltare durabilă a comunei Şelimbăr. Aceste acţiuni trebuiesc dublate de extinderea reţelei de spaţii de colectare selectivă a deşeurilor, şi îmbunătăţirea celor existente.

 Actuala conducere a judeţului, a intenţionat edificarea unei staţii de tratare mecano-biologice a deşeurilor menajere pe terenul situate în Baltă Neagră (Vestem), fapt care la momentul februarie-martie 2020 a creeat un val de nemulţumire în rândul locuitorilor localităţilor Şelimbăr, Tălmaciu şi Sadu. Din motive electorale, se pare, aceste planuri au fost sistate, existând totuşi posibilitatea ca acestea să fie reluate post electoral. Spunem un NU HOTĂRÂT edificării unei astfel de staţii de tratare a deşeurilor menajere pe raza comunei Şelimbăr, staţie care odată edificata aici, pe culoarul de vânt al văii Oltului, ar putea dăuna permanent calităţii aerului în comună, fapt care ar afecta direct calitatea vieţii şi sănătatea populaţiei.

Introducerea TRANSPORTULUI ÎN COMUN la nivelul comunei, prin intermediul primăriei, ar conduce la diminuarea traficului auto individual, având ca rezultat reducerea poluării aerului provenită din noxele auto şi praf.