Ce propunem pentru Mohu:

- organizarea lunară de adunari cu sătenii la căminul cultural;

- înființarea unei linii de transport public a primăriei pe ruta Mohu-Şelimbăr-Sibiu ;

- acordarea lemnelor de foc CORECT, TRANSPARENT și LA TIMP;

- asigurarea săptămânal de personal medical în Mohu;

- acordarea CORECTĂ și TRANSPARENTĂ a locurilor de casă pentru tineri;

- înființarea pazei de noapte a satului;

- refacerea canalelor de scurgere a apelor pluviale de pe deal către Cibin;

- montarea limitatoarelor de viteză în sat;

- măturarea şi spălarea săptămânală a străzilor din Mohu;

- montarea iluminatului public pe drumul de acces spre sat;

- extinderea intravilanului satului Mohu pentru dezvoltarea localității;

- cumpărarea un excavator pentru lucrările locale și pentru folosința cetățenilor;

- asfaltarea drumului vicinal Mohu-Bungard;

- construirea unei capele la Mohu;

- înființarea unei asociații culturale a satului Mohu;