Urbanism

 Dezvoltarea urbanistică a Şelimbărului ultimilor 15 ani a fost motorul principal al creşterii şi dezvoltării acestei comunităţi, contribuind decisiv şi în mod direct la creşterea sumelor atrase spre bugetul local, şi indirect la creşterea bunăstării locuitorilor din comună, deţinători de teren. Toate acestea se datorează poziţionării satului Şelimbăr în imediata apropiere a municipiului Sibiu, ceea ce a constituit un mare avantaj. Goana anilor 2000 în spre atragerea investiţiilor imobiliare, a fost făcută cu orice preţ, nu de multe ori făcându-se concesii de ordin urbanistic, cu repercursiuni în viaţa vechilor şi noilor cetăţeni ai comunei.

 Astăzi cu un Plan Urbanistic General elaborat la începutul anilor 2000, prelungit de nenumărate ori, care categoric nu mai corespunde realităţii, Şelimbărul nu are o direcţie clară şi coerenta în ceea ce priveşte armonizarea funcţiunilor de locuire, de servicii, a spaţiilor de recreere, de învăţământ, a căilor de acces spre şi dinspre municipiul Sibiu, a spaţiilor verzi/locurilor de joacă, etc. Popularea noului Şelimbăr, în special cu familii tinere, active social şi profesional, a generat o aglomerare a căilor rutiere existente, dimensionate la nevoile unor timpuri demult apuse.

 Lipsa unei viziuni şi a unei politici locale orientate spre cetăţean şi nevoile acestuia, face ca astăzi una dintre marile probleme să fie locurile de parcare aferente locuinţelor, autovehicolele fiind din ce în ce mai mult parcate pe spaţiile destinate traficului pietonal. Neadaptarea timpurie a administraţiei publice locale la ritmul alert de dezvoltare a comunităţii a făcut ca astăzi să ne confruntăm cu o lipsă acută a spaţiilor educaţionale necesare unei populaţii în continuă creştere, făcând din multe zone ale Şelimbărului cartiere de tip "dormitor", unde predomina betoanele, iar spatile verzi/locurile de joacă lipsesc cu desăvârşire.

 Practic, astăzi, comuna Şelimbăr este o comunitate de aproximativ 20000 de locuitori, care oferă o infrastructură publică de servicii învechită, gândită pentru o populaţie de maxim 4500 de oameni. Trecând într-un registru mai sumbru, dar real, inclusiv cimitirul satului Şelimbăr este total insuficient realităţii actuale. În paralel cu expansiunea urbanistică a Selimbarului, celelalte 3 sate aparţinătoare comunei nu au cunoscut o dezvoltare în acelaşi sens, stagnând şi regăsindu-se la stadii de dezvoltare relativ apropiate cu momentul anului 2000. Totuşi, creşterea preţurilor proprietăţilor din Şelimbăr, face deja, ca ochii să fie aţintiţi şi spre aceste sate, puţin mai îndepărtate de Sibiu. Astăzi este nevoie de anticipare în acest sens, şi de o gândire urbanistică a administraţiei locale, care să nu mai permită apartitia greşelilor de la Şelimbăr.

 Astfel solicitam următoarele :

  • Continuarea urgentă a realizării Planului Urbanistic General al Comunei Şelimbăr;
  • impunerea în Regulamentul Local de Urbanism a cerinţei minime de 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă, indiferent de tip ( unifamiliala sau colectivă);
  • impunerea în Regulamentul Local de Urbanism a cerinţei minime de 1 loc de parcare pentru vizitatori la fiecare 5 apartamente construite;
  • extinderea intravilanului satelor Vestem, Mohu, Bungard, prin crearea de zone noi rezidenţiale şi comerciale, dar cu păstrarea specificului rural ( maxim imobile de locuit unifamiliale şi case de tip cuplat);
  • impunerea în orice documentaţie de tip Plan Urbanistic Zonal pentru suprafeţe de teren mai mari de 5.000 mp a creării unui loc de joacă pentru copii/mic parc pe o suprafaţă minimă de 500 mp;
  • impunerea în orice documentaţie de tip Plan Urbanistic Zonal pentru suprafeţe de teren mai mari de 5.000 mp a creării de platforme de colectare gunoi subterane, dimensionate conform legii;
  • impunerea ca la solicitarea notarii oricărei construcţii investitorul/beneficiarul să facă dovada plantarii de copaci la locaţia investiţiei după cum urmează: locuinţe casa - minim 1 copac/unitate locativă, locuinţe colective -minim 2 copaci pentru fiecare 5 apartamente;
  • stabilirea pentru imobilele noi a unei palete de culori pentru fiecare zonă în parte;